Nazwa
Adres
Opis (do 350 znaków)
Imię
Nazwisko
Email
Nr telefonu do osoby do kontaktu
Doradztwo zawodowe (proszę zaznaczyć)
Stoisko promocyjno-informacyjne (proszę zaznaczyć - opcjonalnie )
Ilość osób na stanowisku (proszę wpisać liczbę)
Logotyp (proszę wgrać plik)
Dodatkowe informacje dla organizatora
Oświadczenie dotyczące regulaminu
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
64-920 Piła ul. Kujawska 10
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest jednostką Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonującą w strukturach Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu, zajmującą się działalnością na rzecz rozwoju zawodowego i realizującą bezpłatne usługi dla młodzieży w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, realizacja szkoleń zawodowych, realizacja projektów europejskich oraz refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Centrum w Pile prowadzi również rekrutację do jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP regionu pilskiego, które dają młodzieży możliwość ukończenia szkoły i uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia.
Małgorzata
Bonata
mbppila@ohp.pl
67 211 07 13
Targi Pracy Młodych – 14 czerwca 2024 godz. 11:00-14:00
2
dodatkowo 2 z CEiPM osoby prowadzą warsztaty
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
Jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Mariusz
Wiszowaty
mariusz.wiszowaty@cwrkdiz.pila.pl
+48 881771054
Targi Pracy Młodych – 14 czerwca 2024 godz. 11:00-14:00
Targi Pracy Młodych – 14 czerwca 2024 godz. 11:00-14:00
1 osoba na stanowisku promocyjnym + 2 osoby prowadzą warsztaty ( doradztwo zawodowe niekoniecznie)two
Logotyp już wysyłaliśmy - tutaj mam kłopot załadowaniem pliku obojętnie z jakim rozszerzeniem.
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5
Oddział w Pile, 64-920 Piła, ul. Dr. Drygasa 7
W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszam udział w Targach Pracy Młodych, które odbędą się 14 czerwca 2024 r.
Hanna
Szlecht
hanna.szlecht@zus.pl
67-21-05-744, 67-21-05-743
Targi Pracy Młodych – 14 czerwca 2024 godz. 11:00-14:00
3
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Powiatowy Urząd Pracy w Pile
aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną samorządu powiatu. Do zadań PUP należy m.in.: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; organizowanie i finansowanie szkoleń; opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników; przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
Monika
Gruntkowska
gruntkowska@pup.pila.pl
672151129
Targi Pracy Młodych – 14 czerwca 2024 godz. 11:00-14:00
1
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
ul. Kujawska 10, 64-920 Piła
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest jednostką Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonującą w strukturach Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu, zajmującą się działalnością na rzecz rozwoju zawodowego i realizującą bezpłatne usługi dla młodzieży w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, realizacja szkoleń zawodowych, realizacja projektów europejskich oraz refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Centrum podejmuje zadania bezpośrednio związane z aktywizacją zawodową oraz przeciwdziałaniem bezrobociu młodzieży do 25 roku życia.
Kinga
Bieńkowska
ceipm-pila@ohp.pl
696402707
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
4 osoby (2 osoby stoisko promocyjne, 2 doradców zawodowych)
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Powiatowy Urząd Pracy w Pile
aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną samorządu powiatu. Do zadań PUP należy m.in.: • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; • organizowanie i finansowanie szkoleń; • opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników; • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; • realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
Monika
Gruntkowska
gruntkowska@pup.pila.pl
672151129
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
1
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
Doradztwo edukacyjno-zawodowe, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszanie się po rynku pracy.
Iwona
Damięcka
iwona.damiecka@cwrkdiz.pila.pl
733771057
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
2
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile
al. Niepodległości 24 64-920 Piła
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ działające w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Oddziale Zamiejscowym w Pile oferuje BEZPŁATNĄ poradę i pomoc w:  określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych,  rozwijaniu umiejętności przydatnych na rynku pracy i w życiu codziennym, takich jak: skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie ze stresem itp.,  budowaniu korzystnej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej,  w rozwiązywaniu problemów zawodowych klientów związanych z poszukiwaniem pracy, w tym m.in. w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny),  planowaniu rozwoju zawodowego (wybór lub zmiana zawodu, uzupełnianie kwalifikacji zawodowych),  podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nasza oferta to:  pomoc świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego,  prowadzenie grupowych spotkań w formie warsztatów i spotkań informacyjno – doradczych.
Patrycja
Rakowska
wup.pila@wup.poznan.pl
67 212 77 94
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
brak stoiska
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Dr. Drygasa 7
powszechne ubezpieczenia społeczne
Małgorzata
Ludkowska
malgorzata.ludkowska@zus.pl
+48 502006873
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
targi pracy młodych – 2 czerwca 2023 godz. 11:00-15:00
3
Miłego dnia
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Targów Pracy Młodych - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.