Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
Nazwa szkoły
Klasa
Link do filmu - pracy konkursowej opublikowanej w serwisie TikTok na profilu uczestnika
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Telefon kontaktowy
Email
Oświadczenie dotyczące regulaminu
Wyrażenie zgody
Oświadczenie autora
Jakub Wnuk
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile
8a
https://vm.tiktok.com/ZGJ9vnDwN/
Ilona Wnuk
669797213
wnuk_tomasz@wp.pl
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Nikola Borysewicz
sp3
8d
https://vm.tiktok.com/ZGJ9PuALb/
Anna Borysewicz
693881312
kaniaa0@op.pl
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), Nie wyrażam zgody na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jakub Bańka
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Pile
8e
https://www.tiktok.com/@qwaesrdtfyg0/video/7235337759630576923?_r=1&_t=8cTvEbwq2qQ
Kinga Bańka
721854248
kubabanka01@gmail.com
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Michalina Gacek
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile
8d
https://vm.tiktok.com/ZGJ9yFVmw/
Joanna Gacek
885653729
michalinagacek20@gmail.com
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jakub Sawicki
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile
8
https://vm.tiktok.com/ZGJ9B1wsQ/
Beata Sawicka
669533120
razer2019@wp.pl
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Patrycja Rozpłoch
Szkoła podstawowa nr1 w Pile
8 d
https://vm.tiktok.com/ZGJHGEhqw/
Agnieszka Rozpłoch
553557811
patrycja.rozpl@gmail.com
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Julia Biłas
Szkoła podstawowa nr 1 w Pile
8d
https://vm.tiktok.com/ZGJHGEhqw/
Iwona Biłas
607 729 723
juliabilas47@gmail.com
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Wiktoria Rozpendek, Julia Biłas , Patrycja Rozpłoch
Szkoła podstawowa nr 1 w Pile
8D
https://vm.tiktok.com/ZGJHGEhqw/
Monika Wójtowicz
783 183 710
wiktoria1907@wp.pl
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Paulina Fatyga
Szkoła Podstawowa nr 4 im.M.Kopernika
8 C
https://vm.tiktok.com/ZGJaTTpx7/
Paweł Fatyga
601713580
fati22@interia.pl
Akceptuję Regulamin konkursu pn. „Piła – lubię to!” w ramach wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – II edycja”, który jest częścią przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na start: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.
Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej, w ulotkach, w prasie oraz w mediach społecznościowych na profilach Miasta Piły służących promocji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”, w ramach którego przeprowadzono przedmiotowy konkurs, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji projektu i konkursu, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)
• Jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, oświadczam że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz wykorzystanie pracy jako filmiku promującego przedsiębiorczość, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie wysłania zgłoszenia do konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.