Imię i nazwisko opiekuna grupy - przedstawiciela uczelni
Adres email opiekuna grupy - przedstawiciela uczelni
Nr telefonu opiekuna grupy - przedstawiciela uczelni
Nazwa uczelni
Ilość studentów z uczelni podczas przyjazdu do Piły
Lista uczestników
Dodatkowe informacje dla organizatora
Oświadczenie dotyczące regulaminu
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Dorota Kobędza
dorota.kobedza@tu.koszalin.pl
+48662053718
Politechnika Koszalińska
26
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem programu Przystanek Praca 2.0 - dedykowany studentom dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z zapisami regulaminu.
dr inż. Anna Kobaszyńska-Twardowska
anna.kobaszynska-twardowska@put.poznan.pl
+48612244511
Politechnika Poznańska
18
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem programu Przystanek Praca 2.0 - dedykowany studentom dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z zapisami regulaminu.
Ewa Adamowicz
ewa.adamowicz@pbs.edu.pl
+48512006671
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
21
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem programu Przystanek Praca 2.0 - dedykowany studentom dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z zapisami regulaminu.
a
msmoczyk@um.pila.pl
+48602716623
a
25
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem programu Przystanek Praca 2.0 - dedykowany studentom dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z zapisami regulaminu.
a
+48602716623
piła
1
ka
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem programu Przystanek Praca 2.0 - dedykowany studentom dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z zapisami regulaminu.