Nazwa Szkoły/Uczelni
Imię opiekuna grupy
Nazwisko opiekuna grupy
Email
Nr telefonu do osoby do kontaktu
Klasa/rok studiów
Ilość uczestników
1. Udział w TARGACH PRACY MŁODYCH 02.06.2023 roku (proszę zaznaczyć właściwe - można wybrać kilka w zależności od dostępności)
2. DORADZTWO ZAWODOWE dla grup: sala beżowa max. 30 osobowa grupa
Oświadczenie dotyczące regulaminu
Zespół Szkół im. Staszica w Pile
Leszek
Ćwikła
naftowy31@gmail.com
502309812
2
30
13:00 - 13:30, 13:30 - 14:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła podstawowa nr 4
Pan
Mazur
niewiarowski.jakub.pila@gmail.com
533507544
7b
20-30
12:30 - 13:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
Anna
Świstak
swistak.anna@gmail.com
0672123110
VII
19
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Sz
Klaudia Dziergas,
Joanna Gembara
emil.bobrowski@gmail.com
694181981
7A, 7D
40
11:30 - 12:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa i. Olimpijczyków Polskich w Pile
Katarzyna
Chwiłowicz
kasia.chwilowicz@wp.pl
691 581 613
7
23
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile
Alicja
Marcinek
alicjamarcinek01@gmail.com
609730236
8a
25
11:30 - 12:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
Iwona
Kusiorska
iwonatad@op.pl
602 513 212
8 a, 8 b
55
12:00 - 12:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile
Justyna
Karpińska
zastepca2@sp7.home.pl
661799711
VIII
25
12:00 - 12:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Kornelia
Cimcioch
szkola@zsts.pl
67 2120505
3c
25
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Kornelia
Cimcioch
szkola@zsts.pl
67 2120505
3c
25
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Teresa
Jakubiec
szkola@zsts.pl
67 2120505
3b
19
12:00 - 12:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Dorota
Wierzbicka-Kanarek
szkola@zsts.pl
67 2120505
3a
20
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Zespół Szkół Ekonomicznych
Ewa
Czajkowska
e.czajkowska@zse.pila.pl
691342712
czwarta
20
12:30 - 13:00, 13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Zespół Szkół Ekonomicznych
Alicja
Szalewska
alasz13@wp.pl
600905061
1
27
11:00 - 11:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Centrum Kształcenia Nauka
Joanna
Uszko
pedagog.nauka@wp.pl
607188690
Klasa pierwsza
20
11:00 - 11:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 3
Anna
Popławska
sp3@sp3pila.eu
672122035
8e
22
12:00 - 12:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 3
Anna
Popławska
sp3@sp3pila.eu
672122035
8e
22
12:00 - 12:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
Anna
Krasnodemska
ania.krasnodemska@wp.pl
600392211
8
20
13:30 - 14:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile
Ewa
Semanicka
sp2@sp2pila.pl
67 3510514
8f
24
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
Ewa
Semanicka
espolonistasp2@gmail.com
694932545
8f
24
13:00 - 13:30
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
Rszard
Olszewski
elirex@adres.pl
608462086
VIII c
21
11:00 -11:30, 11:30 - 12:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
Dariusz
Jańczak
janczakdarek@wp.pl
601621599
klasa VIII b
23
11:00 -11:30, 11:30 - 12:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Alina
Dolna
alina.c@wp.pl
662510963
kl.8
17
11:00 -11:30, 11:30 - 12:00, 12:00 - 12:30, 12:30 - 13:00
III grupa 13:00 -14:00 - TEMAT: „Prawa i obowiązki młodocianych pracowników”
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkołą Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
Iwona
Kusiorska
iwonatad@op.pl
602513212
8 A
21
11:00 -11:30, 11:30 - 12:00
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Szkoła podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile
Agnieszka
Podanowska
podanowska@gmail.com
601657576
8
5 grup po około 23 uczniów
11:00 -11:30, 12:30 - 13:00, 13:00 - 13:30
IV grupa 14:00 -15:00 - TEMAT: „Mały WIELKI ja w małym WIELKIM planie – świetlana przyszłość w relacjach nie tylko biznesowych”
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem TARGÓW PRACY MŁODYCH - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.